Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đinh Quốc Phong
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/alogaday
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Gia Tường
Quận/huyện Huyện Nho Quan
Tỉnh/thành Ninh Bình
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 117 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1046 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 335 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9347 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này